Bảng giá ảnh cưới tại Hà Nội

Bảng giá dịch vụ chụp ảnh cưới tại Mr.HanhPhuc cập nhật liên tục mới nhất với nhiều ưu đãi lớn nhất cho khách hàng.

Bảng giá dịch vụ chụp ảnh cưới tại Mr.HanhPhuc cập nhật liên tục mới nhất với nhiều ưu đãi lớn nhất cho khách hàng.

# Gói 01 giảm giá 50% còn 3.900.000 vnđ
1 Địa điểm chụp - Chụp tại studio
2 Sản phẩm - 01 album 25x25 (20 trang) - 01 ảnh bàn. Bìa meka tràn - 02 DVD slide show
3 Trang phục - 02 váy cưới thương hiệu Mr.HanhPhuc - Hoa và phụ kiện đi kèm - Vest cao cấp khi chụp - 01 váy ngày cưới, 01 áo dài CD. Áo tráp tùy số lượng make up và làm tóc đi cùng thay số lượng kiểu tóc tùy ý
4 Ảnh Trả lại toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
# Gói 02 giảm giá 50% còn 5.290.000 vnđ
1 Địa điểm chụp - 1 Điểm nội thành - 1 điểm phim trường nội thành (chưa bao gồm vé)
2 Sản phẩm - 01 album 25x25 (30 trang) - 02 ảnh phóng (60x90) lamina - 01 ảnh bàn. Bìa mika tràn - 02 DVD slide show
3 Trang phục - 03 váy cưới thương hiệu Mr.HanhPhuc - Hoa và phụ kiện đi kèm - Vest cao cấp khi chụp - 01 váy ngày cưới, 01 áo dài CD. Áo tráp tùy số lượng make up và làm tóc đi cùng thay số lượng kiểu tóc tùy ý - Make up tại nhà < 20k hoặc tại cửa hàng 2 lần
4 Ảnh Trả lại toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
# Gói 03  giảm giá 50% còn 6.590.000 vnđ
1 Địa điểm chụp 1 Điểm nội thành 1 điểm phim trường nội thành (bao gồm vé)
2 Sản phẩm - 01 album 25x38 (30 trang) - 02 ảnh phóng (60x90) lamina - 01 ảnh bàn. Bìa mika trần - 02 DVD slide show
3 Trang phục - 03 váy cưới thương hiệu Mr.HanhPhuc - Hoa và phụ kiện đi kèm - Vest cao cấp khi chụp - 01 váy ngày cưới, 01 áo dài CD. Áo tráp tùy số lượng make up và làm tóc đi cùng thay số lượng kiểu tóc tùy ý - Make up tại nhà < 20k hoặc tại cửa hàng 2 lần
4 Ảnh Trả lại toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
# Gói Vip 02 giảm giá 50% còn 9.490.000 vnđ
1 Địa điểm chụp - 2 Điểm nội thành - 1 điểm phim trường nội thành (bao gồm vé)
2 Sản phẩm - 01 album 35x35 (30 trang) - 02 ảnh phóng (60x90) meka kính - 01 ảnh bàn. Bìa meka tràn - 02 DVD slide show
3 Trang phục - 04 váy cưới thương hiệu Mr.HanhPhuc - Hoa và phụ kiện đi kèm - Vest cao cấp khi chụp - 01 váy ngày cưới, 01 áo dài CD. Áo tráp tùy số lượng make up và làm tóc đi cùng thay số lượng kiểu tóc tùy ý - Make up tại nhà < 100km hoặc tại cửa hàng 2 lần
4 Ảnh Trả lại toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
Liên hệ